Status terkini cadangan pembinaan Jambatan Labuan – Sabah

TIGA syarikat disenaraikan untuk bekerjasama dengan kerajaan dalam projek pembinaan Jambatan Labuan – Sabah dan keputusan terperinci mengenainya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat.

Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP) dalam satu kenyataan hari ini, memaklumkan pembentangan itu akan dibuat oleh kementerian berkenaan dan Kementerian Kerja Raya (KKR)

Menurutnya, KWP dan KKR telah melaksanakan proses iklan ‘Request for Proposal’ (RfP) bagi cadangan pembinaan Jambatan Labuan-Sabah pada 26 April hingga 1 November 2021.

“Pihak kerajaan melalui KKR telah menerima cadangan daripada tiga syarikat pembida yang berminat. Proses penilaian teknikal dan komersial RfP pembida-pembida telah dilaksanakan, dan keputusan penilaian tersebut telah diperakukan oleh Jawatankuasa Pemandu.

“Keputusan terperinci akan dibentangkan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Kerja Raya kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat,” menurut kenyataan itu.

Menurut KWP, cadangan pembinaan Jambatan Labuan-Sabah akan memberi kesan besar kepada Labuan dalam memudahkan pergerakan penduduk, barangan serta mengurangkan masa perjalanan Labuan-Sabah.

“Seterusnya dapat mengurangkan kos pengangkutan serta melonjakkan aktiviti ekonomi antara dan dalam wilayah. Ia bertujuan menambahbaik ketersambungan antara Labuan dan Sabah,” katanya.

Menurutnya, kerajaan sentiasa mengambil serius dan berusaha untuk merealisasikan pelaksanaan pembinaan Jambatan Labuan-Sabah.

“Malah perancangan pembinaan Jambatan ini telah pun dinyatakan secara jelas dalam Labuan Development Blueprint 2030 dan Rancangan Tempatan 2030.

“Cadangan pembinaan jambatan ini juga diambilkira dan diterapkan dalam penyediaan Rancangan Pembangunan Labuan 2040 yang sedang disediakan oleh Perbadanan Labuan.

“Kerajaan juga sentiasa peka dan sedar dengan kepentingan jambatan yang bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi di samping pelbagai impak positif serta mengurangkan jurang sosio ekonomi dan rentas wilayah,” katanya. – Malaysiapost

Artikel Terbaharu

Artikel Berkaitan

Verified by MonsterInsights